SchrijfBlog
 
 
Plaats jouw reactie op dit SchrijfBlog op het contactformulier 

Zelfvertrouwen
Stedman Graham, partner van Oprah Winfrey, zegt 'Wie arm is, krabbelt alleen door zelfvertrouwen op'. Het gaat niet alleen om het wegwerken van schulden, stelt hij in een project in Amersterdam, maar om persoonlijke ontwikkeling en de armen heten bij hem 'sterren'. Om de twee weken spreekt hij hen via Skype moed in en in een dagboek houden ze hun vorderingen bij. Want zonder jezelf te kennen kun je niets. Staatsecretaris: Hij is voorbeeld voor Nederland. (Trouw) voorbeeldig (juni 2016)

Competentielijstjes
Vreneli Stadelmaier houdt een pleidooi voor het overwinnen van onzekerheid, die door de eigen 'papegaai' wordt veroorzaakt. Zij zegt: De grootste barrière die vrouwen tegenkomen bij het realiseren van hun dromen, is hun eigen onzekerheid. Die kan o.a. overwonnen worden door het opschrijven van eigen competenties in lijstjes, gestaafd met harde bewijzen als diploma's en complimentjes. Op het moment dat je dingen opschrijft worden ze waar. (video) vrouwen (april 2016)


Schrijf over rouw
Op de momenten dat een rouwende overmand wordt door verdriet, helpt schrijven feit van fictie te onderscheiden. Maar schrijven kan ook helpen bij het tweede spoor van rouw, bij het vinden van een nieuwe identiteit zónder die geliefde. Wat heeft diegene je meegegeven? Hoe zou hij nu naar jou kijken? Veel weduwen hebben het gevoel geen plezier meer te mogen maken. Schrijven kan helpen om met meer mildheid naar jezelf te kijken. (Trouw) Pen brengt rust! (febr.2016)


Geert Grote Pen
Deze pen is vernoemd naar de voorman van de Moderne Devotie die zich inzette voor vorming in het onderwijs. Grote hield een pleidooi voor het voeren van ge-sprekken in de eigen landstaal 'bij uitstek de taal van reflectie'. De GGP Stichting reikt ieder jaar een prijs uit voor de beste in het Nederlands geschreven filosofie-scriptie. Echter een masterscriptie in het Nederlands lijkt in een taboesfeer beland, terwijl dit voor de cultuurvorming zo belangrijk is. (Trouw) Nederlands! (dec. 2015)


Levensreddend schrijven
De impact van een brief kan levensreddend zijn. Zeker als deze zichtbaar met aandacht geschreven is en door de brievenbus glijdt. Op 10 december is de Grote Brievenschrijfdag van het jaar. Het heet ook wel de Dag van de Mensenrechten.
Door te schrijven wordt aan mensen in gevangenschap blijk gegeven dat ze niet vergeten zijn. Tienduizenden brieven kunnen het verschil voor een mensenleven maken. (Trouw) De impact van een brief! (december 2015)


Omarm met woorden
Een brief aan je ouders schrijven kan helpen om een gesprek over 'vroeger' op gang te brengen. En waar je in een (emotioneel) gesprek soms de woorden niet kan vinden, kun je op papier goed uitleggen wat je bedoelt. Tips: vertel je ouders dat je ze een brief gaat sturen, denk er over na wat je met je brief wilt bereiken en noem dit in je brief, probeer vragen te stellen en niet teveel van te voren in te vullen, wees eerlijk en open. (Programmablad Visie) Schrijf je ouders! (oktober 2015)


  Digipen
Onderzoekers hebben een pen ontwikkeld die vroegtijdig hersenaandoeningen als dementie kan opsporen. De 'Digital Clock Drawing Test' moet gaan helpen bij het nauwkeuriger en vroegtijdiger ontdekken van afwijkingen in cognitief gedrag. Een piepkleine camera gaat de bewegingen van de pen op het papier minitieus vast-leggen. Het resultaat is een digitale versie van een getekende klok op een ouderwets papiertje. (Nieuwbrief Moderne Dementiezorg) Uniek algorimte! (september 2015)


Effect van schrijven
When childeren drew a letter freehand, they exhibited increased activity in three significant areas of the brain, which didn's happen when they traced or typed the letter. For adults, typing may be as fast, but that very efficiency may disminisch our ability to process new information. Not only do we learn letter better when we commit them to memory through writing, memory and learning ability in general may benefit. (The New Yorker online) Wetenschappelijk bewezen! (maart 2015)


Man tekent zelfportret 
Bij William Utermohlen werd Alzheimer gediagnosticeerd. Hij maakte daarna een serie aangrijpende zelfportretten en gaf daarmee een unieke inkijk in de ontwikkeling van de ziekte. Ondanks het depressieve gevoel dat deze portretten oproepen zijn ze van grote waarde voor o.a. de medici. William probeerde controle te houden en de laatste restjes identiteit erin te vangen. Schrijven en praten lukte hem niet meer, maar het tekenen van zijn portret wel. (digitale krant) Portret! (maart 2015)


Nutteloze vaardigheid
De Finse Onderwijsraad besluit om vanaf schooljaar 2016-2017 in plaats van typ- schrijflessen op basisscholen te geven. Finland, volgens meerdere ranglijsten het beste onderwijsland ter wereld, stopt met het geven van schrijflessen. Typen is vandaag simpelweg relevanter dan schrijven luidt de redenering. Nederlandse schrijfdeskundige vindt dat de hersenontwikkeling van kinderen meer is gebaat bij schrijf- dan bij typlessen. (Trouw) Schrijflessen! (dec. 2014)


Schrijvend verkennen
Kees is een ontzettende twijfelaar en nooit zeker of stellig. Noch in het persoonlijke, noch in het grotere geheel. De enige manier voor hem om daarmee om te gaan, is schrijven. In het dagelijks leven is dat moeilijker, dan spelen andere krachten. Maar als schrijver voelt hij zich thuis in de rol van de tastende verkenner. Via het vehaal en de karakters nodigt deze schrijver ook de lezer daartoe uit. (Letter&Geest) Tastend!
(nov. 2014)
 

Gebruikshandschrift
Twee eeuwen na de uitvinding van de boekdrukkunst (1450) werd het een rage in kringen rond het Franse hof om met de hand teksten te schrijven, die eruit zagen alsof ze gedrukt waren. Er zat één mooischrijver bij die, als je zijn geschriften ziet, niet geloof dat hij de letters uit de losse hand op papier heeft gezet. Niet één bibbertje zit er in. Jarry schrijft gebruikshandschriften voor wijdingsrituelen en aan de zijkanten van de bladzijden icoontjes als geheugensteuntjes. (Trouw) Pronken! (sept.2014)


Blogposts dicteren
In een krant vertelt een man over zijn ziekte ALS. Hij dicteert blogposts die door spraak-herkenningssoftware worden omgezet in tekst. Zijn blog heet 'ALS alles anders wordt'. In de toekomst zal hij 'schrijven' met een optische muis in zijn bril. Door zijn ogen op specifieke plekken te richten op het beeldscherm kan hij met zijn digitale stem zinnen maken. Schrijven is een uitlaatklep. 'Al leest geen hond mijn weblog, voor mij is het een goede exercitie voor mijn denkspier'.(Trouw) contact(aug. 2014)

 
Schrijven helpt onthouden
Wanneer je iets opschrijft met pen en papier stimuleer je een verzameling van cellen in de basis van je hersenen. Deze basis is de filter voor alle informatie die je hersens verwerken en het geeft meer aandacht aan de dingen waar je fysiek mee bezig bent. De fysieke daad van schrijven brengt dus de informatie die je nodig hebt op de voorgrond en zorgt ervoor dat je hersenen extra opletten. Daarom helpt het om iets wat je wilt onthouden op te schrijven. (Schrijven Online) Handschrift! (juni 2014)


Digischrift
Er zijn zorgen over de invloed van de digi-taal op de taalbeheersing, omdat er nu voor het eerst een schriftelijke jongerentaal ontstaat. Digi-taal kan bij bepaalde groepen mensen een negatieve invloed hebben op de schrijfvaardigheid. Dankzij de sociale media wordt taal ook creatiever gebruikt. Jongeren komen daardoor meer met taal in aanraking en worden gemotiveerd om te leren lezen en schrijven. (De Verdieping)  Geschreven jongerentaal! (mei 2014)

 
De juiste woorden
Het klinkt te mooi om waar te zijn: geef mensen bij de ingang van de supermarkt een briefje met de woorden als 'gezond' en 'goed voor de lijn' en ze kopen geen chips maar een krop sla. Om af te vallen heb je alleen de juiste woorden nodig. Nederlandse wetenschappers hebben hier een experiment mee gedaan en tonen dit indrukwekkende resultaat. Het briefje werkt als een soort geheugensteuntje. (Tijd)
Geheugensteuntje in supermarkt! (mei 2014)


Romantisch solliciteren
In de studentenvereniging heb ik een leuk meisje ontmoet. Ik wil haar formeel uitnodigen voor een galabal. Beste Beatrijs: Wat schrijft de moderne etikette voor? Antwoord: Als u er iets bijzonders van wilt maken kunt u haar een echte met de handgeschreven brief op mooi crème-kleurig papier schrijven. Daarin kunt een paar complimentjes en grapjes maken en een gedroogde bloem plakken. (Dagblad Trouw)
Moderne etiquette! (mei 2014)
  
Expressief schrijven
In een onderzoek deden 49 gezonde volwassenen in de leeftijd van 64 tot 97 jaar mee die een medische ingreep hadden ondergaan. Ze moesten drie dagen achter elkaar 20 minuten schrijven over zowel schrijnende gebeurtenissen als dagelijkse activiteiten. Na 11 dagen waren de wonden van 76 procent die expressief hadden geschreven volledig genezen; Prof. E. Broadbent, Universiteit Auckland N.Z. (Schrijven Online)
Lichamelijke genezing! (april 2014)

 


 

Medemenselijke brief
Als eenvoudige overlevingsregel stel ik voor, dat een ieder die zijn morele, fysieke en mentale vaardigheid op peil wil houden, een brief schrijft aan een ander die om welke reden dan ook deze goed kan gebruiken, bijvoorbeeld om troost, inspiratie of saam-
horigheid uit te putten. Eén brief per week slechts, met aandacht en liefst met de hand geschreven. Socioloog Kees Schuyt (Dagblad Trouw)
Een wekelijks initiatief! (jan. 2014)


 


 

Het reisverslag
Redmond O'Hanlon, reiziger, schrijver en tv-maker: "Ik ben op plaatsen geweest waar
ik niet van had durven dromen, maar het gekke is dat ik nog meer dáár was als ik er
's nachts, in alle stilte, over schreef. Tijdens die uren voelde ik me gewichtsloos, in rechtsstreeks contact met hoe het was, daar, toen. Alleen met mijn gedachten en met de wereld die ik, met pen en inkt, schiep op het papier." (Dablad Trouw)
Jouw stille plek! (dec. 2013) 

Jouw schrijfmaatje
Heb je geen gelegenheid om regelmatig naar schrijfactiviteiten te gaan, maar wel zin om te schrijven? Dan volgt hier een tip: 'het heen en weer schrift'. Kies een schrift uit waarin je prettig schrijft en pimp de voorkant in jouw stijl. Vraag je vriendin om schrijf-maatje te worden en spreek met elkaar af dat jullie beiden in het schrift creatief gaan schrijven. Laat het schrift tussen jullie beiden heen en weer gaan. (Trudy)
Een originele uitlaatklep! (dec. 2013)


 


 

Voedzaam schrift
'Hou een dagboek bij waarin je noteert wat je hebt gegeten en wat de reden is van jouw plantaardige avontuur.' Boele Najaar 2013 in de media: De Planteneter wordt als voedingscursus plantaardige voeding gelanceerd. Hierbij worden deelnemers aange-
moedigd hun eetgewoonden dagelijks op te schrijven. Een dagboek over voeding waarin je bewust schrijft over jouw eetpartroon en hoe je daarin wijzigingen aanbrengt.
Dagelijkse eetpatronen! (nov. 2013) 

 
 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff